Pracujeme na vytvoření mapy psích výběhů a vhodných míst k venčení v Brně. I vy se můžete připojit a přidat své oblíbené místo do mapy. Do mapy je možné vkládat popisky i fotografie. Věříme že bude sloužit pejskařům i pejskům. 🙂

 

 

Vymezení prostorů pro volný pohyb psů (Výběhy pro psy v Brně)

Prostory, na kterých je povolen v rámci příslušné městské části volný pohyb psů bez náhubku a vodítka, označené jako „výběh pro psy“ nebo „psí výběh“

Brno-střed  při ulicích:
– Jílová
– Zahradnická – Křídlovická
– Vsetínská
lokalita:
– Kraví hora nad koupalištěm – vymezena informačními tabulemi
– Psí louka v parku Lužánky

Brno-Žabovřesky
při ulicích:
– Královopolská – za čerpací stanicí

Žabovřeský výběh pro psy
– Voroněžská – v blízkosti podchodu pod ul. Hradeckou
– Bráfova – u VMO

Brno-Královo Pole při ulicích:
– Humna – travnatá plocha podél radiály Sportovní mezi ulicí Milíčovou a Reissigovou
– A. Macka – železniční násep od Palackého tř. po celé délce k ul. Poděbradově a dále za komunikací Poděbradova k lokalitě tzv. humen
– Vodova – konec ul. Vodovy směrem k Brnu–střed, travnatá plocha s keřovými porosty pod koupalištěm
– Hradecká – od ul. Svatopluka Čecha směrem k ul. Dobrovského, travnaté plochy mezi komunikací Hradecká a garážemi
– Královopolská – travnatý svah pod komunikací, levá strana směr MČ Žabovřesky až po podchod Hradecké radiály
– Purkyňova – travnatý pás podél parkoviště od ulice Červinkovy až k vjezdu do sídliště Herčíkova
– Srbská – pata svahu z vnitrobloku ulice Ramešovy a Hlaváčkovy
– Dalimilova – travnatá plocha mezi sjezdem na Svitavskou radiálu z Palackého tř. a domem Palackého tř. 168 – oplocený výběh pro psy
– parčík u nádraží ČD Královo Pole – zadní část parku od podchodu na ul. Myslínovu po sjezd z komunikace Křižíkova na Svitavskou radiálu
– Křižíkova – Mojmírovo nám. – travnatá plocha na pravé straně komunikace směr Královopolská strojírna, vymezena ul. Košinovou a Mojmírovým nám.
– Křižíkova – pata svahu tratě ČD nad velkým parkovištěm naproti Královopolské strojírně

Brno-sever při ulicích:
– Soběšická – prostor pod vodárnou (pozemek p. č. 1042/1 v k. ú. Lesná)
– Provazníkova – nad Husovickým parkem (pozemek p. č. 74/5 v k. ú. Husovice)
– Dusíkova – za sodovkárnou Merito (pozemky p. č. 902/153 a 902/6 v k. ú. Lesná) + cvičiště p. č. 902/7 v k. ú. Lesná
– Míčkova – husovický kopec (pozemek p. č. 1875 v k. ú. Husovice)
– Slavíčkova – louka pod Aholdem (pozemek p. č. 202/18 v k. ú. Lesná)
– Sportovní nábřeží (pozemek p. č. 957/1 v k. ú. Husovice)
– Svitavské nábřeží (pozemky p. č. 593 a 594 v k. ú. Husovice)
– Janouškova u VMO (pozemek p. č. 457/4 v k. ú. Černá Pole)
– Jana Svobody, pozemek p. č. 1107 v k. ú. Zábrdovice

Brno-Židenice – lokalita Údolíček (p. č. 7551/1 v k. ú. Židenice)
– ul. Krásného (u č. 20) – část parcely p. č. 4337

Brno-Černovice při ulicích:
– Turgeněvova – Olomoucká, pozemek je ohraničen polem, svahem ke komunikaci Olomoucká a cestičkou oddělující sídlištní zeleň Turgeněvova
– za sportovním areálem na ul. Křeslově  pěšinka mezi oplocením a polem

Brno-jih Nestanovuje

Brno-Bohunice
při ulicích:
– Ukrajinská (pozemek p. č. 1197/82)
– Okrouhlá (pozemek p. č. 2343)

Brno-Starý Lískovec – Bosonožská – oplocený výběh pro psy
– Labská  pozemek veřejné zeleně mezi dálničním přivaděčem Bítešská a komunikací Labská v části od Labského dvora po tramvajovou dráhu na ul. Jemelkově
– pravý břeh Leskavy od garáží Šoustalova po k. ú. Bohunice
– levý břeh Leskavy za ul. Čermákovou po k. ú. Bohunice

Brno-Nový Lískovec
– Svážná – oplocený výběh pro psy (p. č. 1749/1, 1752/1, 1754/1, 1755/1, 1756/1, 1758/1, 1759/1, 1761/1, 1763/1, vše k. ú. NL)
– Koniklecová – oplocený výběh pro psy (p. č. 1953/1, 1967/1, 1972/6, 1974, vše k. ú. NL)
– Kamínky – oplocený výběh pro psy (p. č. 301/45, k. ú. NL)

Brno-Kohoutovice Nestanovuje

Brno-Jundrov Nestanovuje

Brno-Bystrc
při ulicích:
– Heyrovského – pod komunikací Obvodová
– Opálkova – pod domy č.2-6 – směrem do Údolí oddechu
– Valouškova – pod náspem Staré dálnice
– Ondrouškova – mezi domy Ondrouškova, lichá čísla, a ZŠ Vejrostova
– Laštůvkova – vedle parkoviště před domy č. 28-32
– Černého – pod bloky 21-37 směrem do Údolí oddechu
– Štouračova – pod sudými čísly směrem ke Staré dálnici
– Kachlíkova – za domy č. 6 a 8 směrem k přehradě
– Šemberova – pod zahrádkami vedle lesoparku Foltýnova
– Teyschlova – rezerva pro tramvajový svršek

Brno-Kníničky lokalita:
– u panelového chodníku p. č. 3081/2
– Dolní Louky p. č. 3014 a p. č. 3016

Brno-Komín
– vedle objektu Řezáčova 1 směrem k ulici Chaloupky
– prostor za domy Řezáčova č. 16 a č. 32
– vedle bytového domu Urxova č.18
– mezi silnicemi Hlavní Pastviny (I. část) pod pohostinským zařízením U soba

Brno-Medlánky lokalita:
– „Zadní část Zámeckého parku“

Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora
– podél ulice Novoměstské na travnaté ploše mezi vozovkou a terénním zlomem nad rychlostní komunikací Hradeckou (p. č. 3125/413 až 422, 3125/147 v k. ú. Řečkovice)
– plocha v ul. Novoměstské ohraničená parkovištěm u domu č. 3, obslužnou komunikací u garáží a hlavní komunikací (p. č. 1069/1, 1069/2, 1069/17, 1069/18, 1069/19, 1069/20, 3167/2, 4468/1, 4468/2 v k.ú. Řečkovice)

Brno-Maloměřice
a Obřany – na konci ulice Olší (pozemek p. č. 383/3 v k. ú. Maloměřice)

Brno-Vinohrady
při ulicích:
– Žarošická (p. č. 7976/1, 2, Židenice) – Na Horách
– Tvrdonická (p. č. 7975/1, Židenice) – Podsedky

Brno-Líšeň
– travnatá plocha mezi ul. Zikovou, Elplovou a tramvajovým tělesem (pro ul. Horníkovu, Poláčkovu, Elplovu)
– travnatá stráň za parkovištěm na ul. Houbalově směrem k poště na ul. Vlkově (pro ul. Synkovu, Masárovu a Houbalovu)
– plocha mezi ul. Sedláčkovou a Houbalovou směrem k poště na ul. Vlkově (pro ul. Vlkovu, Strnadovu a Štefáčkovu)
– označený výběh v části rokle pod ulicemi Bartákovou, Hájkovou, Hubrovou, Koutného, Michalovou, Rotreklovou, Konrádovou a Jírovou (pro uvedené ulice)
– stráň pod ZŠ Novolíšeňská (pro ulice J. Faimonové a Kubíkovu)

Brno-Slatina – prostor mezi ulicemi Ostravskou a místní komunikací spojující ulice V Nové čtvrti, Stránská, Podstránská (p. č. 2609/1)

Brno-Tuřany
– k. ú. Brněnské Ivanovice, p. č. 1106/1 za Sběrným střediskem na ulici Sladovnická (2.556 m2)
– k. ú. Holásky, p. č. 2362/1 pokračování ulice U potoka (1.040 m2)
– k. ú. Tuřany, p. č. 3753/1 vedle Sběrného střediska odpadů Malínská (4.005 m2), pokračování ulice Myslivecké (p. č. 332/2, 743 m2)
– k. ú. Dvorska, p. č. 270 za konečnou zastávkou MHD, ulice Zapletalova (1.000 m2)

Brno-Chrlice Nestanovuje

Brno-Bosonohy – na konci ulice Ostopovické (část pozemku p. č. 3552/2, k. ú. Bosonohy)
– na konci ulice Rušné (část pozemku p. č. 3645, k. ú. Bosonohy)

Brno-Žebětín – nad ulicí Ostrovačickou, směrem k areálu Velké ceny, nalevo od památníku (pozemek p. č. 1585)

Brno-Ivanovice Nestanovuje

Brno-Jehnice – na konci ulice Blanenské směrem na Lelekovice, po pravé straně od silnice (pozemek p. č. 394)

Brno-Ořešín – konec ulice Klimešovy v prostoru nad hasičskou zbrojnicí (pozemek
p. č. 59/24)

Brno-Útěchov Nestanovuje

Stáhnout soubor: Výběhy pro psy Brno

Zdroj: webové stránky statutárního města Brna www.brno.cz